A Tribute to the Swedish American Line

Lars Hemingstam - Official Actor Page

Lars Hemingstam

Författaren

Lars Hemingstam, född 1946, bor i Sollentuna men tillbringade sin ungdomstid i Sundbyberg, förutom åren 1957–1960, då familjen bodde i USA. Han är civilekonom, med bakgrund i IT-branschen, och har startat två konsultföretag. Lars har tre barn. Som pensionär och morfar delar han sin tid mellan Sverige och USA, där hans fru bor med dotter och barnbarn.


Mina tankar om boken

Vardagen i 1900-talets Sverige har i litteraturen ofta skildrats sekulariserat, genom arbetarrörelsens glasögon och av rörelsens pennor. Det har sina orsaker, socialdemokratins projekt och idéer har format det svenska samhället.

Massor av svenskar har vuxit upp i frikyrkliga miljöer, men skildringar av vardagslivet inom den svenska frikyrkorörelsen är inte så vanliga. De kan förekomma inom en begränsad krets, hos de redan frälsta så att säga, men inte hos den breda allmänheten.

Men anglosaxiska författare skriver gärna om sin religiösa uppväxt, om ritualerna, bikten och nunnorna i skolan. Woody Allen kan ta ett steg åt sidan och skildra sin judiska barndom med betraktarens ögon och humor. Och de irländska författarna har fått en outsinlig källa att ösa ur, de kan skriva om arbetarhem som är både alkoholiserade och katolskt religiösa.

Själv har jag nyligen försökt dra mitt strå till stacken med boken "Dagar då livet förändras – en pastorsfamiljs berättelse om kärlek, framgång och brustna drömmar". Den skildrar 1900-talets Sverige ur ett annorlunda perspektiv.

Vid sidan av arbetarrörelsen fanns, och finns, ett annat omfattande föreningsliv i Sverige. Här har vi nypensionerade fyrtiotalister en stor uppgift i att beskriva vår historia.

Lars Hemingstam, februari 2011

© 2018